Termin: 16 grudnia 2018 r. (niedziela)

Miejsce: gmina Trzebinia; Dom Kultury w Myślachowicach, ul. Trzebińska 1, Myślachowice

Grupy turniejowe:

 • A – dzieci do lat 7 (ur. w 2011 i młodsi);
 • B – dzieci do lat 9 (ur. w 2009 i młodsi);
 • C – dzieci do lat 11 (ur. w 2007 i młodsi);
 • D – dzieci do lat 13 (ur. w 2005 i młodsi).

Nagrody:

 • miejsca 1-3 w każdej grupie zostaną nagrodzone pucharami;
 • najlepsi otrzymają vouchery;
 • uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz paczuszki od Mikołaja.

Zgłoszenia i wpisowe:

 • zgłoszenia do 12.2018 r. poprzez www.chessarbiter.com lub email: klub@hetmankoronny.pl lub telefonicznie 508 538 528 (w zgłoszeniu imię, nazwisko, kategoria szachowa, klub/szkoła, miejscowość, data urodzenia);
 • wpisowe płatne do dnia 12.2018 r. na rachunek UKS Hetman Koronny Trzebinia: 18 2030 0045 1110 0000 0300 3580 w wysokości 20 zł.;
 • zawodnicy z gminy Trzebina wpłacają wpisowe zmniejszone o 50%;
 • zgłoszenia po terminie będą przyjmowane w przypadku posiadania wolnych miejsc oraz po opłaceniu wpisowego podwyższonego o 10 zł od osoby.

Organizatorzy:

  • UKS „Hetman Koronny” Trzebinia;
  • Trzebińskie Centrum Kultury.

Patronat turnieju:

   • patronat nad turniejem: Jarosław Okoczuk – Burmistrz Miasta Trzebinia.

Cel turnieju:

   • popularyzacja szachów na terenie miasta i gminy Trzebinia;
   • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
   • integracja środowisk szachowych poprzez sportowe zmagania w atmosferze fair-play;

Harmonogram turnieju w dniu 16 grudnia 2018 r. (niedziela):

   • do 9:15 – potwierdzenia obecności zawodników;
   • 9:30 – rozpoczęcie pierwszej rundy;
   • około 14:00-14:30 – rozdanie pucharów, voucherów, dyplomów, wizyta Mikołaja z paczuszkami dla uczestników.

Miejsce:

   • gmina Trzebinia; miejscowość: Myślachowice, ul. Trzebińska 1;
   • w mapach Google wpisać: Dom Kultury w Myślachowicach lub w przeglądarce internetowej https://goo.gl/maps/XdULubA62qx

System rozgrywek:

   • System szwajcarski na dystansie 7 rund, 15 minut na zawodnika.

Informacje dodatkowe:

   • organizator przygotowuje ilość paczuszek mikołajowych dla zawodników zgodnie ze zgłoszeniami dokonanymi do 13.12.2018. Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie otrzymają paczek od Mikołaja;
   • w turnieju obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe;
   • sędziuje: FA Katarzyna Walenciak;
   • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
   • za zachowanie zawodników odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie;
   • organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania regulaminu oraz wprowadzania ewentualnych zmian.

Dane osobowe i RODO:

   • zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica/opiekuna) na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie, wprowadzanie do systemów informatycznych) przez organizatorów turnieju w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (i późniejsze), jak również na bezpłatne utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych (zdjęcia, nagrania audio i wideo) zarejestrowanych podczas turnieju.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW GRY W SZACHY !

Pobierz regulamin: Dziecięcy Świąteczny Turniej Trzebinia 2018

DOJAZD I PARKOWANIE

Dojazd:

 • w mapach Google wpisać: Dom Kultury w Myślachowicach lub w przeglądarce internetowej https://goo.gl/maps/XdULubA62qx
 • jadąc drogą krajową nr 79 w Trzebini, na skrzyżowaniu ze światłami (jest tylko jedno skrzyżowanie ze światłami J), skręcić w drogę krajową 791 (kierunek Myślachowice, Olkusz). Po około 3 minutach cel zostanie osiągnięty.

Parkowanie:

 • przy samym Domu Kultury jest parking na ok. 15 samochodów;
 • Zachęcamy do parkowania przy Szkole Podstawowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest tam miejsce na ok. 60-80 samochodów (autobusy też się zmieszczą), a do przejścia jest raptem ok. 100-150 metrów.

Dziecięcy Świąteczny Turniej Szachowy ‘P15 Trzebinia 2018 3