Termin: 23-24 marca 2019 r. (sobota-niedziela) godz. 9:00.

Miejsce: WDK w Młoszowej, ul. Krakowska 143, 32-540 Trzebinia. W nawigacji Google wpisać “OSP Młoszowa”. Plan dojazdu i parkowania w dalszej części podstrony.

Cel turnieju:

 • popularyzacja szachów na terenie miasta i gminy Trzebinia;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • możliwość wypełnienia norm na kategorie szachowe;
 • integracja środowisk szachowych poprzez sportowe zmagania w atmosferze fair-play.

Grupy turniejowe:

 • A – 23 marca 2019 r. (sobota). Możliwość wypełnienia normy do IV kategorii szachowej.
 • B – 23-24 marca 2019 r. (sobota-niedziela). Dla zawodników posiadających ranking krajowy do 1600 włącznie. Możliwość wypełnienia normy do II kategorii szachowej (I kobiecej). Turniej zgłoszony do rankingu FIDE;
 • C – 23-24 marca 2019 r. (sobota-niedziela). Dla zawodników posiadających ranking krajowy co najmniej 1700. Turniej zgłoszony do rankingu FIDE.

System rozgrywek:

 • grupa A – 30 minut dla zawodnika na partię – system szwajcarski na dystansie 7 rund (sobota) – nie obowiązuje zapis szachowy. Grupa przeznaczona dla zawodników bez kategorii szachowej lub posiadających V kategorię;
 • grupa B – 30 minut + 30 sekund za każde posunięcie od początku partii – system szwajcarski na dystansie 7 rund (sobota–niedziela) – obowiązuje zapis szachowy. Grupa zgłoszona do FIDE. Przeznaczona dla zawodników posiadających co najmniej IV kategorię szachową;
 • grupa C – 30 minut + 30 sekund za każde posunięcie od początku partii – system szwajcarski na dystansie 7 rund (sobota–niedziela) – obowiązuje zapis szachowy. Grupa zgłoszona do FIDE. Przeznaczona dla zawodników posiadających co najmniej 1700 punktów rankingu krajowego;
 • Organizator dopuszcza odstępstwa w wyjątkowych sytuacjach.

Organizatorzy:

 • UKS „Hetman Koronny” Trzebinia;
 • Trzebińskie Centrum Kultury;
 • pl – Krzysztof Kacprzyk.

Warunki uczestnictwa:

 • turniej ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich chętnych;
 • warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia do dnia 20 marca 2019 r. poprzez chessarbiter.com lub email: klub@hetmankoronny.pl lub telefonicznie 508 538 528 (w zgłoszeniu imię, nazwisko, kategoria szachowa, klub/szkoła, miejscowość, data urodzenia);
 • udział w turnieju jest bezpłatny.

Ilość zawodników:

 • organizator przewiduje limit ok. 75 miejsc łącznie dla trzech grup turniejowych.

Harmonogram rund:

 • grupa A
  • 1 runda: 23.03.2019 r. – 9.00 (potwierdzenia uczestnictwa do 8.45);
  • 2-7 runda: 23.03.2019 r.
 • grupa B i C
  • 1 runda: 23.03.2019 r. – 9.00 (potwierdzenia uczestnictwa do 8.45);
  • 2-4 runda: 23.03.2019 r.;
  • 5 runda: 24.03.2019 r. – 9.00;
  • 6-7 runda: 24.03.2019 r.
 • Rundy będą rozpoczynane po zakończeniu wszystkich partii danej grupy (osobno dla grupy A, B i C).

Nagrody:

 • puchar za I, II i III miejsce w każdej grupie;
 • nagrody rzeczowe lub medale dla 3 kolejnych zawodników w każdej grupie;
 • dyplomy dla wszystkich chętnych uczestników.

UWAGA! WAŻNE!

Udział w turnieju jest bezpłatny, dlatego bardzo prosimy o jak najszybszą informację w przypadku wycofania się zawodnika z turnieju. Jeśli zawodnik z jakichkolwiek przyczyn nie może wziąć udziału w turnieju, prosimy aby nie blokował miejsca innym chętnym.
Ilość uczestników ograniczona jest do ok. 75 osób. Po zamknięciu formularzy rejestracji, zgłoszenia na listę rezerwową proszę przesyłać na adres email klubu.

Informacje dodatkowe:

 • turniej współfinansowany ze środków Powiatu Chrzanowskiego;
 • kierownik turnieju: Krzysztof Kacprzyk;
 • sędzia główny: FA Katarzyna Walenciak;
 • w turnieju obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach;
 • kojarzenie komputerowe;
 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • za zachowanie niepełnoletnich zawodników odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie;
 • ostateczna interpretacja regulaminu oraz wprowadzanie ewentualnych zmian należy do organizatora, a w trakcie turnieju do sędziego głównego.

Dane osobowe i RODO:

 • zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica/opiekuna) na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie, wprowadzanie do systemów informatycznych) przez organizatorów turnieju w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (i późniejsze), jak również na bezpłatne utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych (zdjęcia, nagrania audio i wideo) zarejestrowanych podczas turnieju.

Dojazd i parkowanie

Gmina Młoszowa wchodzi w skład miasta Trzebinia i leży ok. 4 minuty w kierunku wschodnim od centrum Trzebini. Dojazd do miejsca turnieju jest łatwy, gdyż Dom Kultury mieści się przy samej drodze krajowej nr 79 (Kraków-Katowice). W nawigacji Google wpisać “OSP Młoszowa”. Pod mapą zostały zaprezentowane lokalizacje miejsc parkingowych.

 

Przy samym WDK w Młoszowej (budynek połączony z OSP w Młoszowej) jest parking na około 20 samochodów.

Zalecamy parkowanie przy placu zabaw przy ulicy Florkiewicza. Szutrowy parking pomieści ponad 50 pojazdów a czas potrzebny na przejście do budynku WDK to około 4 minuty.

IV Ogólnopolski Turniej Szachowy Memoriał Sebastiana Tekielaka 1

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW GRY W SZACHY !