I TRZEBIŃSKI KWADRANS SZACHOWY 7 x P’15

Termin: 16 lutego 2019 r. (sobota) godz. 10:00.

Miejsce: Dom Kultury Willa NOT, ul. Grunwaldzka 29, 32-540 Trzebinia

Cel turnieju:

 • popularyzacja szachów na terenie miasta i gminy Trzebinia;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • integracja środowisk szachowych poprzez sportowe zmagania w atmosferze fair-play.

Grupy turniejowe:

 • A – osoby z rankingiem krajowym mniejszym lub równym 1400 punktów;
 • B – osoby z rankingiem krajowym 1600 punktów lub większym.

System rozgrywek:

 • system szwajcarski na dystansie 7 rund, 15 minut na zawodnika;
 • potwierdzenie uczestnictwa wraz z opłatami do 9:45;
 • przewidywane zakończenie około 14:30.

Organizatorzy:

 • UKS „Hetman Koronny” Trzebinia;
 • Trzebińskie Centrum Kultury.

Warunki uczestnictwa:

 • turniej ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich chętnych;
 • warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia do dnia 14 lutego 2019r. poprzez chessarbiter.com lub email: klub@hetmankoronny.pl lub telefonicznie 508 538 528 (w zgłoszeniu imię, nazwisko, kategoria szachowa, klub/szkoła, miejscowość, data urodzenia);
 • wpisowe w wysokości 20 zł.;
 • zawodnicy z miasta i gminy Trzebinia wpisowe 10zł;
 • w przypadku osób nie zgłoszonych do końca dnia 14 lutego 2019r. wpisowe wzrasta o 5 zł.

Ilość zawodników:

 • organizator przewiduje limit 70 miejsc łącznie dla obu grup turniejowych.

Nagrody:

 • puchar za I miejsce w każdej grupie;
 • nagrody rzeczowe lub medale dla 6 kolejnych zawodników w każdej grupie.

Informacje dodatkowe:

 • dyrektor turnieju: mgr inż. Janusz Szczęśniak;
 • w turnieju obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach;
 • sędzia główny: FA Katarzyna Walenciak;
 • kojarzenie komputerowe;
 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • za zachowanie niepełnoletnich zawodników odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie;
 • ostateczna interpretacja regulaminu oraz wprowadzanie ewentualnych zmian należy do organizatora, a w trakcie turnieju do sędziego głównego.

Dane osobowe i RODO:

 • zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica/opiekuna) na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie, wprowadzanie do systemów informatycznych) przez organizatorów turnieju w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (i późniejsze), jak również na bezpłatne utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych (zdjęcia, nagrania audio i wideo) zarejestrowanych podczas turnieju.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW GRY W SZACHY !

Willa NOT – GDZIE PARKOWAĆ

Zalecamy parkowanie:

 • koło Kościoła Rzymskokatolickiego gdzie dostępnych jest w sumie około 45-50 miejsc parkingowych,
 • przy restauracji „Parkowa” gdzie dostępnych jest około 20 miejsc parkingowych.

Apelujemy o pozostawienie miejsca przy samej Willi NOT dla obsługi oraz osób, które przyjadą na turniej w ostatnim momencie.

I Trzebiński Kwadrans Szachowy 7xP'15 3